Pagkakataon

January 9, 2016 in featured, music, Suzette Lyn's Music

rml

Pagkakataon

 

Pagkakataon

 

I

Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon

Na magpaalam sa iyo ng pumanaw ka

Hindi ko man lang naitanong sa iyo

Kung mahal mo pa bago ipinikit ang iyong mga mata

 

Chorus

Naisip mo b ako?

Sinambit mo ba ang ngalan ko

Bago ko lumisan dito sa mundo

Hinanap mob a ako?

Nanabik ka ba sa mga ngiti ko

Noong sandaling nagpapaalam ka

 

II

Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon

Na masabi ko ang tunay na nadarama

Hindi ka man lang nayakap

At naiparamdam ang init ng pagmamahal

(Chorus)

 

III

Ngayon heto ako nalulumbay

Umiiyak at ngangungulila

Nag iisa, iniimpit ang nadarama

Sumisigaw at nagtatago sa gabing hibang

(chorus)

Suzette Lyn
Suzette Lyn D. Michaelsen suffered on Post Traumatic Stress Syndrome for more than two decades. Until one day a friend of her accidentally introduced The Law of Attraction. Since then she is practicing and aligning herself on the positive thoughts and vibrations to continue life’s journey with a total recuperation.

Comments are closed.