Pagkakataon

rml
Pagkakataon

 

Pagkakataon

 

I

Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon

Na magpaalam sa iyo ng pumanaw ka

Hindi ko man lang naitanong sa iyo

Kung mahal mo pa bago ipinikit ang iyong mga mata

 

Chorus

Naisip mo b ako?

Sinambit mo ba ang ngalan ko

Bago ko lumisan dito sa mundo

Hinanap mob a ako?

Nanabik ka ba sa mga ngiti ko

Noong sandaling nagpapaalam ka

 

II

Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon

Na masabi ko ang tunay na nadarama

Hindi ka man lang nayakap

At naiparamdam ang init ng pagmamahal

(Chorus)

 

III

Ngayon heto ako nalulumbay

Umiiyak at ngangungulila

Nag iisa, iniimpit ang nadarama

Sumisigaw at nagtatago sa gabing hibang

(chorus)

Suzette Lyn
Everything starts with a simple thought
... then I will think how the particles work
......then I will come out with the idea how the body works

then I bring these thoughts to reality
.. I will look at my sorroundings
.. observe how the reality works
.. so I can make an article, songs, poems, quotations, drawings (vector graphics), video, animation and so on..

and I call it.. "The Art of Thinking"