You are browsing the archive for Writer.

Re-incartion

November 27, 2011 in article

Re-incartion san nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Sa pagkakaalam ko galing ito sa bansang Thailand na kung saan ang mga tao ay naniniwala na ang mga kamag anak nila namamatay ay pwedeng bumalik sa pamamagitan ng pagsalin ng espiritu nito sa katawan o sa katauhan ng ibang nilalang na kasisilang lang maging hayop man ito.

Dito sa Pilipinas madalang ang naniniwala dito, ngunit sa ibang naniniwala ang kanilang kaluluwa ay galing sa nakalipas na […]

Bitch!

May 27, 2006 in article

Sa panahon ni Moises iniliathala ng Diyos ang Sampung Utos.  Isa na rito ang “Thou shall not commit adultery” o sa Tagalog “Huwag kang makikiapid”. Na kung saan patuloy na sinusunod ng Simbahan at sinsabing isang mortal na kasalanan ang magkaroon o sumuway sa ganitong utos. Pero sa paano ba nagkakaroon ng ganitong pagkakasala ang isang tao?  Sa anong dahilan at natutukso ang isang tao na gumawa ng ganitong kasalanan gayun sila ay naturingan na […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!