Subok

SUBOK
June 9, 2008 around at 8 o’ clock pm
Kapag sinusubok ang aking galing
Titigan ko ang hirap at aking sasabihing
Kaya ko ‘yan.. kaya ko pa
Kapag naririndi sa hinaing
Pakikinggan ko ang daing at aking sasabihing
Konti pa malapit ng matapos
Kapag nabubulahaw ang aking tulog
Gigising upang mapuyat at aking sasabihin
Paumaga na, malilibang din sa liwanag ng araw
Kapag nauubusan ng pag asa
Makikinig sa mga pangungusap at aking sasabihing
Ito’y pagsubok lamang at matatapos din ang hirap..

 

Suzette Lyn
Everything starts with a simple thought
... then I will think how the particles work
......then I will come out with the idea how the body works

then I bring these thoughts to reality
.. I will look at my sorroundings
.. observe how the reality works
.. so I can make an article, songs, poems, quotations, drawings (vector graphics), video, animation and so on..

and I call it.. "The Art of Thinking"