Naninilaw

NANINILAW
Kapag sa dapit hapon
Hindi umayon ang lamig sa init
Ito’y nagbabadya ng paghamon
Sa gabing nakatikom
Tinanong ang langit
Ano nga ba ang hiwaga sa dako roon
Upang manatiling nakatirik ang mga mata
Sa paghihintay sa paglubog ng araw
Malayo man, ako’y laging nakatanaw
Sa napakalabong pag-itan ng tingin sa pakiramdam
Sapagkat akin pa rin natatanaw ang hapon
Tumagal man ang paglubog ng araw sapagkat walang sawang naninilaw
Ako’y maghihintay pa rin
Sa pagpikit ng aking mga matang pagod sa silaw

 

Suzette Lyn
Everything starts with a simple thought
... then I will think how the particles work
......then I will come out with the idea how the body works

then I bring these thoughts to reality
.. I will look at my sorroundings
.. observe how the reality works
.. so I can make an article, songs, poems, quotations, drawings (vector graphics), video, animation and so on..

and I call it.. "The Art of Thinking"