Bagsik ng mga mata

BAGSIK NG MGA MATA
Malakas ang alon
Malakas ang hangin
Pinagsamang lakas na nagbibigay lamig
Lamig na nagbabadya
Na sapat ang lakas
Upang matakot sa paligid kong ito
Kung iyong mamasdan
Iyong mababanaagan
Bagamat mabagsik ito’y tahimik naman
Yaring takot sa aking isipan
Ay walang katuturan
Sapagkat kung aking nanamnamin ito’y napakapayapa
Suzette Lyn
Everything starts with a simple thought
... then I will think how the particles work
......then I will come out with the idea how the body works

then I bring these thoughts to reality
.. I will look at my sorroundings
.. observe how the reality works
.. so I can make an article, songs, poems, quotations, drawings (vector graphics), video, animation and so on..

and I call it.. "The Art of Thinking"