BUHAY NG PINOY

BUHAY NG PINOY
Composed by Suzette Lyn Michaelsen 25. may 2008
Inspired by a Filipino friend

Umaga na naman

Sumikat na naman ang araw

Magsisimula naman makibaka sa mundo

Paglalabanan naman ang hirap ng buhay

Nagmamawis sa init

Napapagod sa bigat ng trabaho

Kumakalam ang tiyan, hilong hilo sa gutom

Nangangatog ang tuhodl halos di na matayo

CHORUS

Ang buhay ng pinoy

Mahirap isipin

Sagad sa buto ang hirap

At di makaahon sa kahirapan

Naghahangad ng ligaya

Nangarap ng pag asa

Sana ngayon kaibigan iyong mapakinggan..

Pag sapit ng gabi

Nag isip para sa kinabukasan

May pag asa pa kaya na makamtan ang ginhawa

Sana ngayon kaibigan iyong mapakingan… na

(Chorus)

Suzette Lyn
Everything starts with a simple thought
... then I will think how the particles work
......then I will come out with the idea how the body works

then I bring these thoughts to reality
.. I will look at my sorroundings
.. observe how the reality works
.. so I can make an article, songs, poems, quotations, drawings (vector graphics), video, animation and so on..

and I call it.. "The Art of Thinking"