Bagsik ng mga mata

BAGSIK NG MGA MATA Malakas ang alon Malakas ang hangin Pinagsamang lakas na nagbibigay lamig Lamig na nagbabadya Na sapat ang lakas Upang matakot sa paligid kong ito Kung iyong mamasdan Iyong mababanaagan Bagamat mabagsik ito’y tahimik naman Yaring takot sa aking isipan Ay walang katuturan Sapagkat kung aking nanamnamin ito’y napakapayapa